Kentsel Dönüşüm Ve Şehircilik Vakfı, Küresel Isınma Ve İklim Değişikliği İçin Ulusal Çözüm Önerileri Bildirisi Yayınladı

Küresel Isınma Ve İklı̇m Değı̇şı̇klı̇ğı̇ İçı̇n “Kentsel Dönüşüm Ve Şehı̇rcı̇lı̇k Vakfının” Ulusal Çözüm Önerı̇lerı̇ Bı̇ldı̇rı̇sı̇

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir