Yönetmelikler ve Genelgeler

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN

2020-2023 ULUSAL AKILLI ŞEHİRLER STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ

İMAR KANUNU

KENTSEL DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ HAZIRLANMASINA İLİŞKİN İLKE VE ESASLAR

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU

ÇEVRE KANUNU