Proje Takımlarımız ve Hedeflerimiz

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE ŞEHİRCİLİK VAKFI
PROJE TAKIMLARI VE 2022 HEDEFLERİ

Hedef – 1: “7. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Kongresi Hedefi”
Kongrenin tek gün olacak şekilde 26 Mayıs Perşembe günü yüz yüze hem dijitalden olmak üzere (hibrit) gerçekleştirilmesi ve yüz yüze katılım için ayrı dijital katılım için ayrı ücretlendirilmesi kararı alındı.

 • Aksiyon Hedefi : 15 Ocak 2022 / Gerçekleşme Hedefi : 26 Mayıs 2022
 • Proje Takımı: Haldun Ersen, Uğur Ünal, Murat Ayan, Burcu Uyanık, Bengi Ceylan
 • Kongre Ödülleri Jüri Üyeleri : Haluk Sur, Haldun Ersen, Ali Yüksel, Pervin Kınık, Murat Ayan, Prof. Dr. Hatice Ayataç, Yağmur Durak, Ali Kemal Şahinsoy

Hedef  -2: “7 Bölgede Vakfın Yapılanması Hedefi”
İstanbul genel merkez olmak üzere; Diyarbakır, Elazığ, Antalya, Samsun, İzmir, Ankara Vakıf ofisleri açılması ve Vakıf Bölge Yöneticisi ünvanı ile yapılanma kararı alındı.

 • Aksiyon Hedefi : Şubat 2022 / Gerçekleşme Hedefi : Aralık 2022
 • Proje Takımı: Haluk Sur, Haldun Ersen

Hedef – 3: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından, 7. Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi, Kentsel Dönüşüm Projelerinde Karbon Salımının  Azaltılması ve Akıllı Şehir Yönetimi Standardı Projeleri İle İlgili Randevunun Alınması Hedefi.

 • Aksiyon Hedefi : 02 Ocak 2022 / Gerçekleşme Hedefi : 15 Ocak 2022
 • Proje Takımı: Birol Yalçın, Haluk Sur

Hedef – 4: “İstanbul Kentsel Dönüşüm İşbirliği Çalıştayı Hedefi”
KENTSEV olarak, 39 ilçenin kentsel dönüşüm alanındaki teknik bilgilerinin paylaşımını sağlayacak bir zirve yapılması kararı alındı.

 • Aksiyon Hedefi 10 Ocak 2022 / Gerçekleşme Hedefi 24 Mart 2022
 • Proje Takımı: Haldun Ersen, Haluk Sur, Uğur Ünal, Kübra Platin, Murat Ayan, Burcu Uyanık, Bengi Ceylan

Hedef – 5: “Tekirdağ, Erzurum ve İzmir’ de Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Zirvelerinin Yapılması Hedefi”

 • Aksiyon : Erzurum: Ali Rıza Emre Haldun Ersen 15 Ocak 2022 / Gerçekleşme Hedefi 16 Haziran 2022
 • Aksiyon : İzmir: Hayriye Şendinç, Tuğçe Altınkilit, Haldun Ersen 1 Mart 2022 Gerçekleşme Hedefi 29 Eylül 2022
 • Aksiyon Tekirdağ : Haldun Ersen, Burcu Uyanık 2 Ocak 2022 / Gerçekleşme Hedefi 28 Nisan 2022

Hedef – 6: “Şehir Planlama Stratejileri Kılavuzunun Hazırlanması Hedefi”
Şehir planlama alanında sadece fiziksele odaklanan yaklaşımlara değil şehrin sosyal ve kültürel dokusunu göz ardı etmeyen, erdemli ve kentsel belleği koruyarak yaşatmayı hedefleyen stratejiler üzerine rehber niteliğinde kılavuz hazırlanması kararı alındı.

 • Aksiyon : Mart 2022 / Gerçekleşme Hedefi : Ekim 2022
 • Proje Takımı: Prof. Dr. Hatice Ayataç, Murat Ayan, Ali Kemal Şahinsoy, Yağmur Durak, Tuğçe Altınkilit, Burcu Uyanık, Deryanur Şimşek, Şeyma Ay, Sidret Külekçi, Haldun Ersen

Hedef – 7: “81 ilin Analizlerinin Yapılarak, Şehirlerin Gelecek Hikayelerinin Yazılması ve HUB Şehirler Kılavuzunun Hazırlanması Hedefi ”

 • Aksiyon : Şubat 2022 / Gerçekleşme Tarihi : Kasım 2022
 • Proje Takımı: Murat Ayan, Ali Kemal Şahinsoy, Bengi Ceylan, Burcu Uyanık, Şeyma Ay, Deryanur Şimşek, Yağmur Durak, Haldun Ersen

Hedef – 8: “Üniversiteli Kentsev’ liler Projesinin Başlatılması ve Üniversitelerde Habitatlar Oluşturulması Hedefi” Pilot okul olarak: İTÜ, ODTÜ, Boğaziçi seçildi.

 • Aksiyon : Şubat 2022 / Gerçekleşme Haziran 2022
 • Proje Takımı: Prof. Dr. Hatice Ayataç, Murat Ayan, Bengi Ceylan, Betül Kazan, Burcu Uyanık, Haldun Ersen

Hedef – 9: “Ege Yapı İle Birlikte Kentsel Dönüşüm Projelerinde (Konutlarda) Karbon Salınımının Azaltılması Projesi Hedefi”

 • Aksiyon : Ocak 2022 / Gerçekleşme : Haziran 2025
 • Proje Takımı : Haldun Ersen, Yağmur Durak, Deryanur Şimşek, Merve Karaçor, Yunus Emre Rahvalı

Hedef – 10: “Kentsev Danışmanlık ve Proje Yönetimi A.Ş.” Şirketinin Kurulması Hedefi”

 • Aksiyon Ocak 2022 / Gerçekleşme Hedefi : Mart 2022
 • Proje Takımı : Haluk Sur, Haldun Ersen

Hedef – 11: “İl ve İlçelerde Kentsel Dönüşüm İhtiyaç Belirleme ve Süreç İyileştirme Anketlerinin Yapılması Hedefi”                                          

 • Aksiyon Şubat 2022 / Gerçekleşme Hedefi : Aralık 2022 (En az 4 anket)
 • Proje Takımı : Prof. Dr. Hatice Ayataç, Haldun Ersen, Deryanur Şimşek, Yağmur Durak, Burcu Uyanık, Şeyma Ay

Hedef – 12: “Kentsel Dönüşüm Saati TV Hedefi” Tvnet ve Ekotürk le görüşülecek.

 • Aksiyon Ocak 2022 / Gerçekleşme Hedefi : Mart 2022
 • Proje Takımı : Haluk Sur, Haldun Ersen, Ali Rıza Emre

Hedef – 13 : “Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerine Ödül Verilmesi Hedefi”

 • Aksiyon Ocak 2022 / Gerçekleşme Hedefi : Mayıs 2022
 • Proje Takımı : Prof. Dr. Hatice Ayataç, Haldun Ersen, Deryanur Şimşek, Yağmur Durak, Burcu Uyanık, Şeyma Ay

Hedef – 14 : “Genç Kentsev’ liler İle Söyleşilerin Yapılması Hedefi”                       

 • Aksiyon Ocak 2022 / Gerçekleşme Hedefi : Mayıs 2022
 • Proje Takımı : Tuğçe Altınkilit, Yunus Emre Rahvalı, Sinem Can

Hedef – 15 : “Kentsev Mesleki Paylaşım Webinarları Projesi”

 • Aksiyon Ocak 2022 / Gerçekleşme Hedefi : Mayıs 2022
 • Proje Takımı : Haldun Ersen, Tuğçe Altınkilit, Yağmur Durak

Hedef – 16: “Kentsev Web Sayfasının Revize Edilerek Dijital Yayınlara Başlanması Projesi”

 • Aksiyon Ocak 2022 / Gerçekleşme Hedefi : Mart 2022
 • Proje Takımı : Uğur Ünal, Tuğçe Altınkilit, Bengi Ceylen, Betül Kazan

Hedef – 17 : “Vakfın Yazılı, Görsel Medya da Raporlar ve Röportajlarla Tanıtımının Yapılması Hedefi”                                                                               

 • Aksiyon Ocak 2022 / Gerçekleşme Hedefi : Her 2 ay 1 rapor ve haberler
 • Proje Takımı : Haldun Ersen, Haluk Sur, Uğur Ünal, Arif Bayraktar

Hedef – 18: “Üyeliklere ve Aidatlara Zam Yapılması Hedefi”

 • Vakıf mütevelli heyeti üyelikleri 3000 TL. den 4000 TL. ye
 • Vakıf kurumsal üyelikleri 5000 TL. den 7000 TL ye
 • 1 yılı dolan kurucu üyeler ve mütevelli heyeti üyelik yıllık aidatlarının 1200 TL. den 1500 TL ye çıkarılması kararı alındı.

Hedef – 19: “Nitelikli ve Vakfa Katkı Sağlayabilecek Mütevelli Heyeti Üyelerinin Artırılması Hedefi”

 • 2022 yılında en az 30 mütevelli heyeti üyesinin Kentsev bünyesine katılması hedeflendi.

Hedef – 20: “Yeni Vakıf Onur Üyeliklerinin Verilmesi Hedefi”

 • Vakfa kariyeri ile katkı sağlayacak en az 2 kişiye onur üyeliği verilmesi hedeflendi.

Hedef – 21 : “Genç Kentsev Üyelerinin Sayısının Artırılması Hedefi”

 • Genç Kentsev üyelerinin 35 kişiden 70 kişiye çıkarılması hedeflendi.

Hedef – 22 : “Vakfın Finansal Kaynaklarının Arttırılması Hedefi”                                               

 • Vakfın finansal kaynakları 125.000 TL den 250.000 TL yükseltilmesi kararı alındı.

Dr. Haldun Ersen
Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Kurucu Üyesi ve Genel Sekreteri