İSTANBUL KENTSEL DÖNÜŞÜM YOL HARİTASI

İSTANBUL KENTSEL DÖNÜŞÜM YOL HARİTASI

 • Finansman modelleri geliştirilmeli. Geliştirilen finansman modelleri kademeli bir
  maliyet modeli ile şekillenmelidir. Model içerisinde bir havuz oluşturulmalıdır.
 • Merkezi yönetim tarafından finansman destekleri sağlanmalıdır.
 • Yerel yönetimler, parsellerde tevhid uygulaması yaparak parsel bazlı yerine ada veya
  alan bazlı kentsel dönüşümlerin yapılmasını sağlamalıdır.
 • Vatandaş, süreç ile ilgili bilgilendirilerek önceliklerinin metrekare değil can olduğu
  kabul ettirilmelidir.
 • İstanbul’ un kentsel dönüşüm ve şehircilik hikayesi yeniden yazılmalıdır.
 • İstanbul nüfusu şehrin geniş çeperlerine doğru kaydırılmalıdır.
 • İstanbul’ a olan iç ve dış göç durdurulmalıdır.
 • İstanbul’ daki sanayi tesisleri başka bölgelere nüfusla birlikte kaydırılmalıdır.
 • Kentsel dönüşüm süreçlerinin uygulamadaki başlıca sorunları; m2’lerin küçülmesi ve
  ödemelerdeki yetersizlikler giderilmelidir.
 • Kiracıların, İstanbul’dan farklı illerde ikamet etmelerini destekleyici modeller
  geliştirilmelidir.
 • İstanbul’dan farklı illerde ikamet etmek isteyen vatandaşlar için imar hakkı transferi
  sağlanmalı ve bu transfer hukuksal yönden desteklenmelidir.
 • Yabancılara konut kiralaması durdurulmalıdır.
 • Kat malikleri ile müteahhitleri buluşturacak ve uzlaştıracak bir sistem kurulmalıdır.
 • Küçük müteahhitler birleşerek projeleri yönetmelidir.
 • İstanbul’da bulunan yapı stoğunun olası afet ve riske karşı durumları tespit edilmelidir.
 • Kentsel dönüşüm sürecinde müteahhit ve mülk sahiplerinin uygulamadaki hakları
  korunmalıdır.
 • Müteahhit payını karşılayamayan vatandaşlar için düşük faizli kredi imkanı verilmelidir.
 • Kentsel altyapı sistemleri, ilgili analizler doğrultusunda yeniden ele alınarak çözüm
  önerileri geliştirilmelidir.
 • İstanbul’ un doğal dokusu bozulmadan şehrin kuzeyinde rezerv yapı alanları
  geliştirilmeli ve bu alanlarda stok konut üretimi yapılmalıdır.
 • 3194 sayılı İmar Kanunu ile 6306 sayılı Afet ve Risk Altındaki Alanların Dönüştürülmesi
  Hakkında Kanun birbiri ile örtüştürülmelidir.
 • Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı İstanbul’daki kentsel dönüşüm çalışmaları için garantörlük ve danışmanlık adı altında çözüm önerilerinde yol gösterici bir iktisadi teşekkül kurmuştur.
 • Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı müteahhit ve vatandaş arasında bir buluşturucu, arabulucu rolü üstlenmekte ve paydaşlar ve ilgili kişiler bu çatı altında birleştirmektedir.
 • Vakıf içerisinde uzlaşma yolunu destekleyici ve çözüm önerileri sunan alanında yetkin kişilerden oluşan bir yönetim sistemi kurulmuştur. Bu çerçevede vatandaştan gelen başvurular oluşturulan sistem tarafından incelenerek yol gösterici bilgiler verilmektedir. Bu sistemin adı Kentsev Kentsel Dönüşüm Yönetim Sistemidir.
 • Kentsev Kentsel Dönüşüm Sistemi dahilinde, vakıfa üye olan mimar, şehir plancısı, inşaat mühendisi ve avukatlardan oluşan ücretli bir teknik personel ekibi kurulmuş ve bu teknik personel ekibi süreçlerde uzlaştırıcı rol üstlenmektedir.
 • Belediyelerde anlaşma yaparak halkla kentsel dönüşüm bilgilendirme toplantıları yapmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir