KENTSEV olarak 14 Eylül'de Kastamonu Belediyesi ile Birlikte "Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm, Akıllı Şehirler ve İklim Değişikliği Zirvesini" Gerçekleştirdik...

KENTSEV olarak 14 Eylül'de Kastamonu Belediyesi ile Birlikte "Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm, Akıllı Şehirler ve İklim Değişikliği Zirvesini" Gerçekleştirdik...

Açılış Konuşmaları : Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk SUR, Kastamonu Kent Konseyi Başkanı Ahmet Zafer ERGÜN, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi TOPAL, TC. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Umut Naci BAYKAN, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Akın KISA, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip VİDİNLİOĞLU ve Kastamonu Valisi Meftun DALLI tarafından yapıldı.

1. OTURUM : “Kastamonu’ da Kurumlar Açısından Kentsel Dönüşüm ve Afet Yönetimi

Moderatörlüğünü ; Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Kurucu Üyesi Pervin KINIK’ ın yaptığı oturuma, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip VİDİNLİOĞLU, Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Oktay MARŞAP ve AFAD Kastamonu İl Müdürü Uğur MİNDER konuşmacı olarak katıldılar.

2. OTURUM : “Kentsel Dönüşüm Strateji ve Eylem Planları Hazırlanarak Kentsel Dönüşüm Yol Haritasının Belirlenmesinin Önemi”

Moderatörlüğünü ; Prof. Dr. İbrahim BAZ’ ın yaptığı oturuma; Arı Şehircilik Yönetim Kurulu Başkanı Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Kurucu Üyesi Murat AYAN, Mekansal Planlama Yönetim Kurulu Başkanı Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kemal ŞAHİNSOY konuşmacı olarak katıldılar.

3. OTURUM : “Akıllı Şehir Yönetiminin ve Teknolojilerinin Yol Haritası”

Moderatörlüğünü ; Bursa Petra Planlama Başkanı Uluay KOÇAK GÜVENER’ in yaptığı oturuma, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Akıllı Şehirler Daire Başkanı Yıldırım Dursun BAYAR, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Akıllı Şehirler Dairesi Standartlar ve Uygulamalar Şube Müdürü Gökhan BİLGİN ve Giresun Belediyesi Su Kanal Müdürlüğü Jeo Radar Birim Müdürü Alper AYDIN konuşmacı olarak katıldılar.

4. OTURUM - “İklim Değişikliğine Bağlı Afetlerin Kastamonu’ ya Etkileri, Alınması Gereken Önlemler ve Karbon Ayak İzinin Düşürülmesinin Önemi”

Moderatörlüğünü ; Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Başkan Vekili ve Management Plus Genel Müdürü Dr. Haldun ERSEN’ in yaptığı oturuma, Smart City Partners Kurucusu Anıl SEVİNÇ, Ankara Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Yücel KOÇAK, Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İpek BAZ ve Konya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Doç. Dr. Serdar KOYUNCU konuşmacı olarak katıldılar.

ZİRVEDEN ÇIKAN SONUÇLAR

1. Kentsel Dönüşümün Türkiye’ nin en önemli ve insan odaklı projesi olduğu

2. Kentsel Dönüşüm bir rant aracı olmadığı ve insan odaklı bir proje olduğu

3. Kastamonu’ da kentsel dönüşüm şube müdürlüğünün kurulması gerektiği

4. Kastamonu’ da eskiyen yapı stoğunun ivedilikle yenilenmesi gerektiği

5. Şehir planlarına üst ölçekte önem verilmesi gerektiği

6. Şehir planlarının üst ölçekli yapılmasının kentsel dönüşüm açısından da büyük önem arz ettiği

7. Kentsel dönüşümde vatandaşlarla muvafakat usulü anlaşmalara özellikle riskli alan geliştirilirken önem verilmesi gerektiği

8. Kastamonu kentsel dönüşüm strateji ve eylem planı yapılarak riskli alanların belirlenmesi gerektiği

9. Kentsel dönüşümü önleyici faaliyet kapsamında ele alınması ve doğabilecek afetlerin en az şekilde hasarla atlatılmasının sağlanması

10. Kastamonu’ da ilçe belediyelerin Kentsel Dönüşüme olumlu baktığı

11. Kastamonu’ da ki ilçe belediyelerin kentsel dönüşüm strateji ve eylem planını hazırlamaları için kaynak ve desteğe ihtiyaçlarının olduğu

12. Kastamonu’ da özellikle afetlere karşı akıllı güvenlik sistemleri çerçevesinde erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi gerektiği

13. Kastamonu’ nun Kentsel Dayanıklılık ve Vizyon Planı hedeflerini ilçe belediyeleri ile hep birlikte belirlemesi gerektiği

14. Özellikle kentsel dönüşüm eylem planlarında şehir planına işlenmesi gereken riskli alanları belirlemek, strateji ve eylem planını geliştirmek ve finansal modelini de belirleyerek bütünsel bir bakış çerçevesinde şehri planlamak gerektiği

15. Kentsel Dönüşümün gelecek nesillere bırakabilecek çok önemli bir proje o Kentsel Dönüşümün Kastamonu’ da halkla birlikte büyük bir uzlaşma ile yürütülmesi gerektiği olduğu

16. Kastamonu’ da tarihi birikimin olduğu bölgede kesinlikle kentsel dönüşümün geliştirilmesi gerektiği

17. Kentsel dönüşümün Kastamonu’ da geliştirilmesi gerektiği 18. Dijital ve akıllı şehir olurken vicdanlı ve erdemli bir şehir olması yönünde şehirleri geliştirmek gerektiği

19. Kurumların veri entegrasyonlarının Bakanlık tarafından yapılmakta olduğu bu konuda Kastamonu’ nun da gerekli iletişimleri başlatması gerektiği

20. Akıllı şehir çalışmaları dünya da ki diğer ülkelerle aynı oranda devam etmekte olduğu

21. Akıllı şehir yönetiminde açık verinin son derece önemli olduğu ve Kastamonu’ da afet öncesi ve sonrası veri geliştirerek coğrafi bilgi sistemi açık veri portalına işlenmesi gerektiği

22. Karar alma süreçlerinde verilerden etkin bir şekilde faydalanılması gerektiği

23. Kastamonu’ da coğrafi bilgi sistemleri şube müdürlüğünün kurulması gerektiği

24. Akıllı şehir endeksleriyle bu dönüşümün hangi safhada olduğu belirlendiği

25. Vatandaşların memnuniyeti için süreçlerin entegrasyonu çalışmaları yapılmakta olduğu

26. Özellikle şehirde tarihi dokunun ortaya çıkarılmasının gelecek nesillere bırakabilecek en büyük hazine olduğu

27. Yerel yönetimlerdeki vatandaşların hizmet kalitesinin arttırılması için süreçlerin modernizasyonu ve entegrasyonunun gerektiği

28. Kentsel verilerin standart bir şekilde toparlanması ve entegrasyonunun gerektiği

29. Açık veri için belediyelerin çalışmalar yapmaları ve araştırmacılarla paylaşmaları gerektiği

30. Akıllı şehir strateji ve eylem planının tüm belediyelerle paylaşıldığı ve olgunluk derecelerinin ölçülmeye başlandığı Kastamonu’ nun da başlaması gerektiği

31. Akıllı ulaşım sistemlerine ihtiyacın şehirlerde her geçen gün daha da arttığı

32. Dijitalleşme süreci ile akıllı şehir yönetimi ve yönetişimin boyutlarının her geçen gün artmaya başladığı

33. Kastamonu’ da akıllı şehir yönetimi yol haritasının çizilmesi gerektiği

34. Coğrafi bilgi sistemleri ile şehirlerin dijital ikizlerini geliştirmenin önemli olduğu

35. Akıllı şehir sistemleriyle kentsel dönüşüm ilişkisini iklim değişikliği paralelinde kurulması gerektiği

36. Kastamonu’ da Akıllı Şehir konusunun geliştirilmesi için insan kaynaklarının geliştirilmeye başlanması

37. Kastamonu’ da akıllı şehir ve yeşil konut sistemlerine de geçilmesi gerektiği

38. Kastamonu’ da yağmur sularından ve atık sulardan faydalanmayı sağlanması gerektiği

39. Kastamonu’ da atık su tesisinin faaliyete geçtiği ve çok büyük bir yatırım yapıldığı

40. Su ve su yönetiminin gelecekte en önemli sorunlardan biri olacağı ve buna göre önlemler alınması gerektiği

41. Kış turizmi açısından Kastamonu’ nun bölgenin öncü şehirleri arasında olduğu

42. Şehircilik konusunda mesafe kat edilmesi gerektiği

43. Her alanda daha iyiye giden bir Kastamonu’ un olacağının net bir şekilde görüldüğü

44. Kentsel dönüşüm ve akıllı şehir çalışmalarının Kastamonu’ nun tüm İlçe Belediyelerinde geliştirilmesinin gerektiği

45. Kentsel dönüşüm ve akıllı şehirler çalışmalarının şehre özgü ve yerel yönetimler temelinde oluşturulması gerektiği

46. Kentsel dönüşümün sosyolojik etkileri için Kastamonu Üniversitesinde çalışmalar yapılması gerektiği

47. Kentsel dönüşüm ve akıllı şehirler çerçevesinde Kastamonu Belediyesinin liderliğinde bir koordinasyon oluşturulmalı ve bir kurul kurulması gerektiği

48. Şehirlerin sosyal faaliyetlerinin geliştirilmesi ve planlama öncesi bakış açısıyla vatandaşlara dönük hizmet kalitesinin arttırılması gerektiği

49. İklim değişikliğinin kentlerimizi ve tüm dünyayı olumsuz etkilediği bu kapsamda Kastamonu’ nun da gerekli tedbirleri almaya başlaması gerektiği

50. İklim değişikliğine çare olarak kentlerde ve konutlarda karbon salımının azaltılmasının son derece önemli olduğu

51. Kentlerde karbon salımının azaltılması için özellikle elektrikli otobüsler kullanımının arttırılması gerektiği, örnek olarak bu şekilde Konya’ da ki çalışmalarda kentte karbon salımının ciddi seviyede azaltıldığı

52. Akıllı tarım için gerekli verilerin oluşturulması

53. Kastamonu’ da kurumların karbon ayak izinin hesaplanması ve düşürülmesi için çalışmaların başlatılması

54. Konutlarda karbon salımının azaltılmasının özellikle kentsel dönüşüm projelerine uyarlanabileceği ve iklim değişikliğine karşı önemli bir proje olduğu

55. Kastamonu’ da yeşil bina kavramının geliştirilmesi gerektiği

56. Kastamonu’ da yeni yapılması planlanan konutların enerji verimliliği açısından edilmesi gerektiği

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir