Ali Faruk Göksu

Şehir plancısı A. Faruk Göksu, kamu ve özel sektöre özellikle Kentsel dönüşüm konularında danışmanlık hizmeti vermektedir. Göksu, Türkiye’nin ilk kamu-özel sektör işbirliği ile Portakal Çiçeği Vadisi Projesini gerçekleştiren PORTAŞ A.Ş’nin yöneticiliğini yapmıştır. Göksu, yerel halk, belediye ve özel sektörü proje bazında bir araya getirilmesi konunda uzlaşma yöneticiliği yapmaktadır. Ayrıca, yenilikçi yaklaşımlar olan İmar Hakları Transferi, toplulaştırılması, halk katılımı, uzlaşma konularında özelikle Anadolu kentleri için model ve yöntemler geliştiren Göksu, üniversite de kentsel dönüşüm konusunda ders vermektedir. TAK Kadıköy, TAK Kartal ile Vizyon Atölyesi ve Atölye Muğla Bir’in kurucusudur.