Hatice AYATAÇ

Kentsev Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı
Müteveli Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyesidir

Prof. Dr. Hatice Ayataç İTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesidir. Kentsel Kimlik, Kentsel Kamusal Mekân Tasarımı, Kentsel Mekan ve Hafıza, Kentsel Tasarım Kuramı ve Tarihi, Yaya Mekânları, Engelsiz Erişim, Çocuk ve Mekân konularında araştırma, uluslararası ve ulusal yayınları bulunmakta, yüksek lisans ve doktora tezlerini yürütmektedir. MBB Bünyesinde yapılan MARUF (2019-2021) organizasyonunda yürütme kurulu üyesi ve DOCOMOMO Türkiye Çalışma Grubu Üyesidir. Bununla beraber, Türk Kızılay İstanbul Büyükşehir Şube Yönetim Kurulu (Haziran 2021) ve Kadın Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi (Ekim 2020) ve Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Mütevelli Kurulu Üyesi (Ocak 2021) dir. Kent Araştırmaları Enstitüsü, Mekân, Kültür, Bellek Program Direktörü (Temmuz 2021) dür. İTÜ Sürdürülebilirlik Ofisinin Eğitimden Sorumlu Koordinatörü (Aralık 2021) ve İTÜ Engelsiz ve Erişilebilir Kampüs Komisyonu Başkanı (Mart 2022) ve İTÜ Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdürü (Temmuz 2022) ’dür. Mesleki deneyim kapsamında uluslararası ve ulusal projeler de yürütücü ve araştırmacı, İstanbul Çevre Düzeni Planı Sanayi Sektörü Çalışma grubunda araştırmacı olarak görev almıştır. Ülkemiz için bir ilk olan İstanbul Havalimanı Kütüphane Projesinin İGA, İTÜ ve Kültür Bakanlığı ortak protokolünde gerçekleştirilmesinde fikir sahibi ve uygulama yönlendiricisidir.