Pervin KINIK

Yönetiminde Danışmanlık hizmetleri verdi. Alman Şehir Plancısı, Albert Speer’ in Türkiye de yaptığı bir planlama da görev aldı.

 

 

2009-2014 yılları Seçim döneminde, Küçük Çekmece Belediyesi’nde, Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı.  Marmara Belediyeler Birliği, İmar Komisyonu, Araştırma Komisyonu üyeliklerinde bulundu, Ayamama deresi ve çevresi ile ilgili,  alanında uzman akademisyenler danışmanlığında; “(Ayamama Deresi nin),iki boyutlu(2D),Taşkın Similasyon ve Taşkın Risk Haritalarının hazırlanması, Risk  Zonları  ve İmar  Planlarına Yansımalar” konulu Afet Teknik Raporu hazırlayarak ilgili Kurum departmanlarına sunmuştur.

 

Afet ve İş Sürekliliği, Gayrimenkul Hukuku, Kentsel Dönüşüm, Sürdürülebilirlik; Mimarlık disiplininin, disiplinler arası etkileşimi konularında,  bir çok eğitime iştirak ederek sertifika almış, bu alanlarda farklı Üniversitelerde, Meslek Odaları, Sivil Toplum Örgütü organizasyonlarında bildiriler sunmuş, farklı kategorilerde üyelik görevlerinde rol almıştır.

 

Son yıllarda; yoğun nüfusun kentlerde yaşayacağı, metropol kentler, çevre, konut, ulaşım, doğal afet, su parametreleri içinde sürdürülebilirlik ve sağlıklı politikaların belirlenebilmesi amacıyla Kentsel Dönüşüm alanında çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Bu alanda ki sorunlara dikkat çekmek için Kocaeli Üniversitesi’nce 2014 yılında düzenlenen Uluslararası  Kentsel –  Planlama- Mimarlık ve Tasarım Kongresi’nde  “Kentsel Dönüşümde Konsept ve Kimlik Sorunu” Başlıklı bildiriyi sunmuştur. Kentsel Dönüşüm Uzmanlık Sertifikası verilmesi bazında   programlara eğitici olarak katılıp, eğitim vermekte, Kentsel Dönüşüm alanında danışmanlık hizmetleri yürütmektedir.

Halen özel bir şirkette, Proje Geliştirme ve Resmi Kurum ilişkileri Yöneticisi olarak görev yapmaktadır.

IMKON, İMB, GHE, INDER, INDERGİ, ULİ, vb. Sektörel STK’ lar da aktif rol alarak, Yönetim,  Ar-ge  departmanlarında Üyelik çalışmalarında bulunmaktadır.